Reference

 • MERCATORJI V LJUBLJANI IN NJENI OKOLICI

Mercator Brezovica:
Zaradi prehoda pri kurjavi iz kurilnega olja na plin je bilo nujno potrebno sanirati dimnik z inox tuljavo. Predpisi namreč velevajo da mora biti tuljava plinotesna in odporna na kondenzacijo, da potem pridobite vse papirje za priključitev plina.

Mercator log:
Zaradi nastajanja kondenza je bila potrebna sanacija dimnika z inox tuljavo.

Murglje:
Priključek je bil dotrajan in brez revizijske odprtine, zato smo ga zamenjali z inox tuljavo.

Šmartinska:
Sodobna peč zahteva sodoben dimnik, zato se je izvedla sanacija z inox tuljavo.

Podgorica:
Dimnikarska služba je opozorila na neprimeren priključek, zato smo ga zamenjali z nerjavo pločevino in dodali revizijsko odprtino.

 • DIJAŠKI DOM VIČ

Pri novem kotlu na olje je prišlo do kondenacije v starem dimniku, ki je bil narejen iz šamotnih tuljav. Ker le ta ni vodotesen, je bilo potrebno izvesti sanacijo dimnika z inox tuljavo fi350.

 • POLICIJSKA AKADEMIJA V LJUBLJANI

Zaradi prehoda na nizkotemperaturni kotel na olje moči 1GW, je bilo potrebno dimnik sanirati z nerjavnim dimnikom premera fi400.

 • VOJAŠNICA POKLJUKA

Kotlovnica je bila prenovljena, prav tako so se zamenjale peči. ker sta stara dimnika bila zidana klasično iz opeke nita bila več prmerna. Potrebna je bila sanacija dimnika z inox tuljavo.

 • VOJAŠNICA, STRELIŠČE BLOŠKA POLICA

Na stenah vojašnice so se začeli pojavljati mastni madeži, kar je posledica kondenza, ki nastaja pri izgorevanju. Star opečnat dimnik je bil premajhen za vstavitev inox tuljave, zato je bilo potrebno povrtavanje dimnika. Ko smo odprtino povečali na prieren presek se je izvedla še sanacija dimnika in zamenjava priključka z nerjavečo tuljavo.

 • AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST

Na stenah vojašnice so se začeli pojavljati mastni madeži, kar je posledica kondenza, ki nastaja pri izgorevanju. Star opečnat dimnik je bil premajhen za vstavitev inox tuljave, zato je bilo potrebno povrtavanje dimnika. Ko smo odprtino povečali na prieren presek se je izvedla še sanacija dimnika in zamenjava priključka z nerjavečo tuljavo.

 • EGIPČANSKA AMBASADA V LJUBLJANI

Zaradi prenove objekta se je investitor odločil, da bodo uporabljali kamine drva. V ta namen smo postavili tri inox dimnike. Za centralno kurjavo pa se uporablja plin, za katerega smo prav tako postavili nov inox dimnik.

 • HIŠA RUSKEGA AMBASADORJA

Objekt se je prenavljal v celoti, prav tako kotlovnica. Zaradi dotrajanosti, je bila potrebna obnova dimnika. Zgornji del se je pozidal na novo. Izvedlo se je tudi povrtavanje dimnika, saj je bil dimnik premajhen za vstavitev nerjaveče tuljave. Ker je dimnik imel zamik, je bilo povrtavanje dimnika potrebno v dveh delih. Prav tako so se vstavila kolena s 30° naklonom.

 • MIZARSTVO NAPAST

Lastnik si je zaželel ogrevanja s kaminsko pečjo za lepše vzdušje. Ker v prostoru kjer je stala peč ni bilo dimnikov, smo postavili nov troslojni inox dimnik.

 • MIZARSTVO AMEK

Sanacija dimnika z inox tuljavo zaradi zamenjave kurjave.

 • TELERAY (NOKIA SERVIS), LJUBLJANA

Kotlovnica je zelo velika in ogreva več blokov. Pri prehodu ogrevanja na plin, je bila potrebna sanacija dimnikov z rostfrei tuljavo, saj stari šamotni dimniki ne zadoščajo standardom sodobnih peči. Ker je kapaciteta tako velika, potrebujejo 2 peči in 2 dimnika. Enega se je saniralo z inox tuljavo fi250, drugega pa z inox tuljavo fi300.

 • ŽEL. POSTAJE

PODGORJE:
povrtavanje dimnika in sanacija dimnika z inox tuljavo zaradi kurjenja na drva.

REPENTABOR:
zaradi torjanega dimnika je bilo potrebno povrtavanje dimnika in vstavitev nerjavnega dimnika.

RAKOVNIK, LJUBLJANA:
Zamenjava kurjave je pomenila tudi zamenjava dimnika. Postavil se je izoliran troslojni inox dimnik. Kuri se na plin.

AVČE:
stanovalci kruijo na trdo kurjavo. Klasično zidano dimniki so bili tako dotrajani, da se je začelo kaditi iz fug. Potrebno je bilo povrtavanje dimnika in vstavitev nerjavečih tuljav.

BOROVNICA:
kotel na olje zaradi zamenjave deloval pri nižji temperaturi. Stari šamotni dimnik je začel ''spuščati'' zato je bilo potrebno izvesti sanacijo dimnika z inox tuljavo.

PIVKA:
izvajalec, ki je postavil nov kotel na olje je mislil, da bo star šamotni dimnik zadostoval. Sčasoma so se pojavili madeži, ki nastajajo zaradi kondenza, ki se sprošča zaradi dobrega izkoristka in nizkih temperatur plinov. Potrebna je bila sanacija dimnika. Dimniki inox so zato najbolj primerni. Zamenjalo se je tudi priključek, saj ni imel revizijske odprtine. Premer inox tuljave fi250.

 • AVTOLIČARSTVO PLUT

Za potrebe sušilne komore pri avtoličarstvu, je bilo potrebno postaviti nov izoliran trislojni inox dimnik.

 • VILA SVOBODA BLED

Referenca v pripravi

 • PIZZERIJA IN ŠAGETERIJA MIRJE

Vsaka picerija potrebuje krušno peč in posledično tudi dimnik. Ker le tega ni bilo na primernem mestu se je postavil nov trislojni inox dimnik.

 • GOSTILNA BIZELJČAN

Montažni inox dimnik za potrebe peke pod žarom.

 • LESNINA D.O.O. (OBNOVA BOVCA)

V sklopu popotresne obnove Bovca se je postavilo več dimnikov. Pokazalo se je namreč, da klasično zidani dimniki niso primerni za tako potresno dejavno območje, zato je prišla direktiva, da morajo biti vsi na novo postavljeni dimniki montažni. Tako so prišli v poštev troslojni dimniki.

 • RESTAVRACIJA NA JASI, POČIVALIŠČE LOM

Za potrebe restavracij se je postavil izoliran inox dimnik. (sedaj je to restavracija Marche)

 • PETROL, LJ-ČRNUČE in PIJAVA GORICA

Zaradi nove peči na olje je bilo potrebno postaviti tudi nov inox dimnik, saj kotel deluje nizkotemperaturno. Pri tem nastaja kondenz, ki pa je odveden skozi kondenčno pipo na dnu dimnika.

 • VETERINARSKA FAKULTETA V LJUBLJANI

Zaradi novih direktiv po večji energijski učinkovitosti in ekološki osveščenosti je fakulteta prešla na plinsko ogrevanje. Ker kondenzacijske peči delujejo v nadlaku stara dimnika nista bila primerna, saj nista imela tesnil. Postaviti sta se morala dva nova izolirana inox dimnika.

 • AKADEMIJA ZA GLASBO

Prehod na plinsko ogrevanje je zahteval tudi zamenjavo dimnika. Šamotni dimniki niso primerni za peči, ki delujejo v nadtlaku, zato je bila potrebna sanacija dimnika z inox dimnikom. Ker je objekt v centru in je zelo visok, je bilo potrebno delo z avtodvigalom. Dimnik inox je premera fi250.

 • REŠEVALNA POSTAJA KC, LJUBLJANA

Ob fasadi se je postavil nerjavni trislojni dimnik, za potrebe centralnega ogrevanja.

 • PLUTAL

Za delovne obrate in hale, kjer ni dimnikov je najbolj primerna rešitev rostfrei dimnik. Prav tak rstfrei dimnik je postavljen na tem objektu.

 • STANOVANJSKO NASELJE MEDVODE

Vsaka hiša je potrebovala dimnik za kamin in plin. Nerjaveči inox dimniki so bili postavljen za kamine, medtem ko so bili za plinsko ogrevanje postavljeni koaksialni dimniki 80/125 s PP tuljavo.

 • SEAWAY (Monfalcone)

Ko je podjetje preselilo del obrata v Italijo so za potrebe centralnega ogrevanja potrebovali tudi nov inox dimnik. Ker dimnik stoji na območju, kjer so veliki sunka vetra, smo le tega dodatno učvrstili z zajlami.

 • TUŠMOBIL BRNČIČEVA

Pri podjetjih, ki si ne smejo privoščiti, da ostanejo brez elektrike uporabljajo za to namenjene agregate. Ker le ti delujejo v zelo velikem nadtlaku, je potreben specialen dimnik, ki bo to vzdržal. V ta namen smo postavili trislojni inox dimnik proizvajalca SCHIEDEL tipa ICS5000. Že samo ime pove, da vzdrži tlak do 5000 pascalov.

 • EUROGARDEN-ROTAR CENTER

Za potrebe ogrevanja steklenjaka so potrebovali nov dimnik. Ker zidanje pri takih objektih ne pride v poštev se je postavil montažni trisoljni nerjaveči dimnik.

 • OŠ LITIJSKA

Pri obnovi objekta se je saniral tudi dimnik. Ker je bil dimnik na vrhu porušen smo namesto zidanja dimnik podaljšali z izolirano rotfrei tuljavo.

 • RENAULT NOTR. GORICE

Za uporabo nove peči za centralno kurjavo smo postavili trisojni inox dimnik.

 • AMC POSODE

Zidan dimnik je bil na vrhu tako dotrajan, da ga je bilo potrebno porušiti. Do tega je prišlo ker je kondenz, ki nastaja pri kurjenju na olje zelo agresiven. Dimnik smo sanirali s flexibilno inox tuljavo, saj je bil zamaknjen. Porušeni del smo nadomestili z izoliranim podaljškom.