Nov dimnik na strehi - načrtovanje in izdelava

Dimnik je nujen konstrukcijski element vsake stanovanjske hiše, brez katerega ogrevanje bivalnih prostorov skoraj ni mogoče. Za nemoteno in dovolj učinkovito delovanje ogrevalnega sistema je pravilno načrtovan in zgrajen dimnik eden ključnih pogojev. Vedeti moramo, da nam bo morebitna poznejša sanacija dimnika vsekakor zahtevala precej več vloženega denarja. Za laika so dimniki na prvi pogled videti precej preprosta konstrukcija. Vendar to še zdaleč ne drži. Dimniki so izpostavljeni zelo različnim obremenitvam. Od statike do močnega toplotnega in kemičnega vpliva, zato je celoten sistem dimnika zahtevna in tudi precej občutljiva naprava.

Pogosto se zgodi že začetna napaka, ko se med fazo gradnje hiše načrtuje napačen dimnik, ki ne ustreza vsem pogojem, katerem bo pozneje ob njegovem delovanju izpostavljen. Že v načrtu dimnika je pomembno vedeti kakšno peč bomo imeli, njeno moč in izkoristek ogrevalnega kotla, kakšna je višina zgradbe, itd. Iz tega se lahko sklepa, da so dimniki precej strokoven poseg, zato je priporočljivo, da se izvedbo dimnikov zaupa ustreznemu strokovnjaku.

Osnovna naloga pri načrtovanju dimnikov je, da dimniki odvajajo dimne pline iz kurilne naprave v ozračje. Ob tem je pomembno, da imajo dimniki zadosten vlek. Zaradi tega je pri načrtovanju potrebno poskrbeti, da se plini na poti skozi dimnik preveč ne ohladijo, saj s tem ne bi dosegli zunanjega ozračja. V načrtu je potrebno določiti tudi pravo višino dimnika. Višina dimnika je posredno odvisna od nagiba strehe in vpliva ostalih stavb ter vrste kurjave. Vendar s predpostavko, da pri kurjenju s trdimi in tekočimi gorivi višina dimnika ni manjša od petih metrov, pri kurjenju s plinom pa od štirih metrov. Poleg zadostne funkcionalnosti morajo dimniki vsekakor izpolnjevati še požarno in sanitarno varnost. Dimniki oz. bolj natančno njihova tuljava mora biti odporna tudi na temperaturo, medtem ko temperatura zunanje površine dimnika ne sme biti višja od 80°C. Tako temperaturno razliko bodo zadrževale le tiste dimniške tuljave, ki so dovolj temperaturno obstojne in hkrati ognjeodporne. Mesto dimnika mora biti na zadostni oddaljenosti od vseh gorljivih materialov. Pod pojem sanitarna varnost dimnika se upošteva, da v nobenem primeru iz dimnega jaška ne smejo uhajati dimni plini v bivalne prostore.

 

Preberite tudi: